7270 – סיור אוכל – בעקבות המקומיים בגליל

7270 – סיור אוכל – בעקבות המקומיים בגליל