תקנון

כללי

 1. Galiloka (ע.מ 031769151) עוסקת בארגון והפעלת סיורי אוכל, סיורים קולינריים וסדנאות אוכל בארץ ובעולם (להלן: “Galiloka“) כתובת המשרד הראשי: הימיה 43, נהריה.
 2. התקנון ותנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 3. נוסח התקנון הקובע הוא התקנון שפורסם בעת הרכישה. Galiloka רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת.
 4. על המזמין באתר להיות תושב ישראל, בעל ת.ז ישראלית, מעל גיל 18 ושאינו פסול דין, בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
  תנאי הרכישה והמוצרים
 5. בטופס ההזמנה יש למלא באופן מדויק את פרטי המזמין כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן “פרטי המזמין“). בנוסף, ניתן גם לבצע את ההזמנה טלפונית.
 6. במעמד ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה מול חברת האשראי, לשם קבלת האישור על ביצוע העסקה. עם קבלת האישור Galiloka תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף לתאריכים הרלוונטיים לסיורים/ לסדנאות (להלן: “אישור ההזמנה“). מובהר בזאת, כי חיוב המזמין בגין הסיור/ הסדנא נעשה עם ביצוע ההזמנה.
 7. מובהר כי, ככל ואין אפשרות ל Galiloka-לקיים את הסיור, Galiloka רשאית לבטל את העסקה בכל מועד. בוטלה העסקה, המזמין יהיה זכאי לקבל את כספו בחזרה באמצעות אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה ו/או על ידי ביטול החיוב באשראי. יודגש כי במקרה כזה המזמין לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
 8. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה, על המזמין ליצור קשר עם שירות הלקוחות במייל או בטלפון ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק, Galiloka אינה אחראית ואינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו עקב הזמנות שלא קיבלו אישור כאמור.
 9. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המזמין ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי, תחשב ההזמנה כפעילה.
 10. מובהר, כי התשלום בגין הסיור/ הסדנא כוללים רק את הטעימות אותן ייתן בעל העסק במהלך הסיור (הטעימות במסגרת הסיור עשויות להשתנות בהתאם לשיקול הדעת של המדריך והחברה). ככל והמזמין יהיה מעוניין ברכישת מוצרים/ מאכלים נוספים הוא יוכל לעשות זאת בעת הסיור באופן ישיר מול בית העסק הרלוונטי.
 11. מובהר, כי Galiloka אינה אחראית על טיב המוצרים, טעמם והאלרגנים המופיעים בהם. בעניין האלרגיות יש לפרטן בהצהרת הבריאות שתמולא על ידי המזמין.
 12. הסיור מותנה ברישום ויאושר סופית עם ביצוע התשלום ואישור טופס הסכמה והצהרת בריאות. (ככל וטופס הצהרת הבריאות לא יחתם עד 48 שעות לפני מועד הסיור הוא יחשב כמאושר וכי אין למשתתף כל בעיה או מגבלה).
  תנאי התשלום
 13. מחירי כל המוצרים באתר הינם בש”ח וכוללים מע”מ כחוק.
 14. לרשותכם מספר אפשרויות תשלום- אשראי, ביט והעברה בנקאית.
  מדיניות ביטולים והגבלות לרוכשי הסיורים הפתוחים:
 15. במקרה של ביטול פעילות עקב כוח עליון יקבע מועד חלופי לפעילות. במידה ולא יתאפשר תיאום מועד חדש- יוחזרו דמי הביטול במלואם. גם במקרה של ביטול אשר נעשה ע”י Galiloka, מכל סיבה שהיא, יתקבל החזר מלא.
 16. דמי ביטול במקרה של ביטול ע”י המזמין:
  • ביטול עד 48 שעות לפני מועד הסיור- החזר מלא, פחות 5% עמלת סליקה.
  • ביטול עסקה זו פחות מ-48 שעות לפני מועד הסיור/ אי הגעה לסיור ללא הודעה- ייגבה 50%.
  • ביטול עסקה זו פחות מ-24 שעות לפני מועד הסיור/ אי הגעה לסיור ללא הודעה- ייגבה תשלום מלא.
 17. במידה וברצונכם לדחות את הסיור, מכל סיבה שהיא, יש להודיע עד 48 שעות לפני מועד הסיור למייל: [email protected].
 18. במקרה של תחזית מז”א גשום וסוער שאינו מאפשר קיום הסיור ביום האירוע, בטווח של 48 שעות לפני מועד האירוע, תתאפשר דחיית האירוע למועד אחר המוסכם ומתאפשר על שני הצדדים. אין באמור בסעיף זה כדי להוות עילה לביטול ההזמנה אלא לדחייתה בלבד ובמקרה של ביטול יחולו הוראות הביטול דלעיל.
  ביטול העסקה ע”י Galiloka
 19. במידה ואין אפשרות לצאת לסיור מכל סיבה שהיא, Galiloka תציע למזמין סיור/ סדנא אחרים ו/או החזר כספי.
 20. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי החברה רשאית לבטל את העסקה.
 21. באם נפלה טעות בהזמנה או בהצעה, Galiloka תהא רשאית לבטל את העסקה.
 22. הודעה על ביטול תימסר למזמין בהתאם לפרטים שמילא.
  שירות לקוחות
 23. במידה ויש צורך בתמיכה, יש ליצור קשר במייל [email protected] או בטלפון: 054-663-8522. Galiloka תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו פרטי התקשרות.
  קניין רוחני ובעלות על האתר
 24. https://galiloka.co.il (להלן: “אתר האינטרנט“) הינו בבלעדיות מלאה של Galiloka ומשמש כפלטפורמה אינטרנטית לצורך רכישת סיורים/ סדנאות באמצעותה. יודגש, כי כל התמונות, התכנים, העיצובים וכל המוצג באתר הינו בבלעדיות Galiloka בלבד וכל הפרה, פרסום, שידור, מכירה, הפצה, העתקה, שינוי, שימוש מסחרי או אחר הינם אסורים ועלולים להוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד מפר זכויותיה של Galiloka ביחס למופיע באתר.
  הצהרת נגישות
 25. אתר זה הינו נגיש לאנשים עם מוגבלויות כך שכולם יוכלו להנות ממנו.
  במידה וקיימת בעיית נגישות כלשהיא- נא לפנות ישירות לשירות הלקוחות.
בודק...